In mijn hoofd

Waar mijn aan fetisjisme grenzende fascinatie voor hoeden vandaan komt weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat het geen bevlieging is of uitprobeersel, zoals de diverse haardrachten die ik heb geprobeerd om te ontdekken welke (niet) bij me pasten.
Mijn hoofddekselinteresse sluimerde al geruime tijd voordat deze zorgwekkende vormen begon aan te nemen. Jarenlang meende ik pettengek te zijn, een misvatting die uiteindelijk eerder leidde tot het verzamelen van petten dan het regelmatig dragen ervan. Wat ik nog niet wist, was dat ik gewoon moest wachten tot de tijd rijp was voor het echte werk. Of liever gezegd, dat de leeftijd rijp was. Want zeg nu zelf, een 25-jarige jongeman met een hoed is doorgaans geen gezicht, terwijl een 45-jarige hoeddrager meer kans maakt serieus genomen te worden. Bovendien kan het op deze leeftijd een ideaal hulpmiddel zijn om de kalende schedel te verdoezelen.
Paul Stetson Rossiter

Behalve dat de hoed mij bescherming biedt bij felle zon voor eerder genoemde schedel, is ijdelheid niet mijn drijfveer. Integendeel, als men er niet op uit is om te worden nagekeken, moet er een drempel worden overwonnen voor men zich met een hoed op straat begeeft in een wereld waarin men dit hoofddeksel lijkt te zijn vergeten. De wens mezelf van de massa te onderscheiden is echter groter dan de vrees voor zonderling te worden versleten; als ik voor schut loop, dan is dat in de ogen van de ander. Dus let ik maar niet op de mensen die het verschil niet kennen tussen een Stetson en een Tilley-hoed en me ten onrechte vergelijken met een cowboy of – erger nog – André Hazes.
Paul Stetson Vail

Nee, de werkelijke reden dat ik me graag onder een dergelijk hoofddeksel verplaats, komt waarschijnlijk voort uit de wens een karakter te zijn uit een van mijn eigen ongeschreven, onverfilmde romans. Zoals bijvoorbeeld een Lewis Dodgson uit Jurassic Park, Jack Napier uit Batman, Hannibal Lecter of Indiana Jones. Totdat mijn verhalen een concrete vorm krijgen, probeer ik ze zo alvast een beetje gestalte te geven.

Advertenties