Maritiem probleem

Het waterpeil van de sluis was op zijn laagst en wederom had een schipper van de koude grond verzuimd met het dalende water rekening te houden: halverwege de sluis bungelde het bootje aan de touwen waarmee het te strak aan de kade was aangemeerd. Ternauwernood konden beide opvarenden zich op het scheve dek staande houden.
“En wie gaat de schade aan mijn sluis betalen?” bulderde de sluiswachter. “Mag ik de namen van de heren noteren?”
“Tromp,” galmde het tussen de sluiswanden.
“…en De Ruyter,” baste de ander theatraal.
“Mijn god,” mompelde de sluiswachter en wendde zich tot zijn assistent. “Bel de Stichting maar. Iemand heeft de achterdeur van Paviljoen Drie weer open laten staan.”